Tietoja Osalliseksi-hankkeesta ja yhteistyö-kumppaneista

Osalliseksi-hanke

Osalliseksi-hankkeen ( 2021-2023) tavoitteena syntyi Omannäköinen osallisuus, OMA-arviointi, kehitysvammaisten henkilöiden ja muiden osallisuuden arvioinnista kiinnostuneiden toiminnan tueksi.

Yhteistyössä

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos on tehnyt osallisuutta mittaavan osallisuusindikaattorin. Osalliseksi-hankkeessa indikaattorin lauseet selkomukautettiin, jotta niitä on helpompi ymmärtää.

Kehitysvammaiset henkilöt yhdessä tukihenkilöidensä kanssa tuottivat osallisuutta havainnollistavaa materiaalia, kuten tekstiä, kuvia ja videoita. Hanke kokosi materiaalit yhteen ja näin syntyi sähköinen osallisuuden OMA-arviointiväline.

Mukana kehittämässä:

Yhdessä tekemässä myös

Valokuvaajaopiskelijat Sara Tervaniemi, Maarit Niskanen ja Sonja Pekkonen, Ingmanedu, Kulttuurialan ammattiopisto. 

Tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen opiskelijat Iiris Toiviainen ja Nicola Lappeteläinen Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen opiskelija Sanna Arola, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Kiitos kaikille yhteistyössä mukana olleille.